Kutlu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Kuruluşu / KDU Eğitimi - GBF Hazırlama - PKD Hazırlama

KDU Eğitimi

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)  ve KKDİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Avrupa Biriliği tüzüğü olan REACH’e uygun olarak hazırlanan/tercüme edilen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik(KKDİK) 2017 yılında yürürlüğe girmiştir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı KKDİK Madde 11, Madde 27, Geçici Madde 2’de yapacağı işlemler , KKDİK EK-18’de ise eğitim ve sınav koşulları belirtilen uzmandır. Buna göre; KKDİK kayıt kapsamında hazırlanan teknik dosyayı inceler, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Kimyasal Risk Raporunu hazırlar.

Buna göre imalatçı ve ithalatçı firmalarca kimyasalların piyasaya arzının devam edebilmesi için yapılacak olan kayıt işlemlerinde Kimyasal Değerlendirme Uzmanından (KDU) yararlanmak bir zorunluluktur. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kimyasalların kaydına yönelik;

 • Maddenin imalatı ve kullanımları hakkında kullanımlarını ve gerektiğinde maruz kalma kategorilerini de içeren bilgileri hazırlar/kontrol eder,

 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi bilgilerini kontrol eder,

 • Fizikokimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik bilgileri içeren çalışma özetlerini oluşturur,

 • Kapsamlı çalışma özetleri hazırlar,

 • Gerekli hallerde “insan sağlığı değerlendirmesi”, “fizyokimyasal zararlılık değerlendirmesi”, “çevresel zararlılık değerlendirilmesi” ve “kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ve çok kalıcı biyobirikimli(vPvB) değerlendirmesi adımlarını” içeren Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapar ve Raporunu hazırlar,

 • Tonaja bağlı ilave raporlamaları oluşturur,

 • İzole ara maddeleri ile ilgili benzer yükümlülükleri yerine getirir.

Ayrıca KDU;

 • 2023’ten itibaren Güvenlik Bilgi Formu hazırlamaya yetkili tek kişidir,

 • Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre de güvenlik bilgi formu hazırlayabilir.

EĞİTİM VE BELGELENDİRME HAKKINDA

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) olmak için şartlar

Aşağıdaki Şartlardan birini yerine getiren herkes 64 saatlik eğitim sonrası yapılan sınavda Başarlı olmak koşuluyla Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir;

 • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,
 • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,
 • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

64 Saatlik eğitimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilen Kuruluşlarca verilmektedir. Bu kuruluşların eğitim programları ve eğiticilerinin yetkinliği KKDİK Yönetmeliğine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılan incelemelerle belirlenmektedir. Bakanlık sitesinden Eğitim kuruluşlarının listesi yayınlanmaktadır.

http://kimyasallar.csb.gov.tr/kimyasal-degerlendirme-uzmani-egitim-kuruluslari/293

Eğitim sonrası Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) Belgesini almak için ise TÜRK-AK’tan akredite olmuş bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan sınavlardan başarılı olmak gerekmektedir. Belgelendirme Kuruluşları da Eğitim Kuruluşları gibi Çevre Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kuruluşların isimleri Bakanlık sitesinde liste halinde yer alır.

http://kimyasallar.csb.gov.tr/kimyasal-degerlendirme-uzmani-belgelendirme-kuruluslari/294