Kutlu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Kuruluşu / KDU Eğitimi - GBF Hazırlama - PKD Hazırlama

KKDİK-SEA Eğitimleri

KKDİK-SEA ikilisini birlikte inceleyelim...

KKDİK Avrupa Birliği müktesebatı olan REACH’in ufak değişikliklerle ülkemize uyarlanmış halidir. REACH ise 40 adet yönetmelik ve yönergenin tek çatı altında toplanmasıyla oluşturulmuştur. Bu çerçeveden bakıldığında REACH ve KKDİK’in kimya bilimi araştırmaları, kimyasalların çevre ve insan sağlığına etkileri, kimyasal yenilik ve rekabet koşulları gibi birçok unsuru içinde barındırdığını söylemek yerinde olacaktır. Hacmi, ekleri ve içeriği dikkate alındığında uzun soluklu ve oldukça detaylı bir çalışmanın ürünü olduğu görülmektedir. Bu bakımdan böyle bir yönetmeliğin uzman kişilerin gözetiminde bir eğitim programında ele alınmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Üstelik yönetmeliklerin incelenmesinde bürokratik işlemler de teknik sorumluluklar açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla, mevzuat eğitimlerimizde KKDİK’i genel hukuki mantık açısından kursiyerlerimize açıklamaktayız.

Diğer taraftan SEA Yönetmeliği de KKDİK’in uygulamasında karşımıza çıkan önemli bir kurallar bütünü oluşturuyor. KKDİK’te Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve maddelerin yüksek önem arz ettiğine dair özellikler gibi konularda SEA yönetmeliğine birçok atıfta bulunulmaktadır. Bu açıdan mevzuat eğitimlerimizde KKDİK ve SEA’nın birlikte verilmesinin daha açıklayıcı olacağı kanaatindeyiz.

Belirttiğimiz çerçevede KKDİK-SEA Mevzuat eğitimlerimiz 1 (bir) gün içerisinde 8 (sekiz) saat sürmektedir. Bu eğitimi firmalarda ya da bireysel katılımlar için yeterli sayı oluşması halinde eğitim salonlarımızda vermekteyiz. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.