Kutlu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Kuruluşu / KDU Eğitimi - GBF Hazırlama - PKD Hazırlama

Rehber Dokümanlar

KKDİK Rehber Dokümanları :

Kimyasallara ilişkin bilgiler

Alt kullanıcılar için rehberlik ve araçlar

KKDİK ve Fason İmalatçı Bilgi Notu

Kayıt Rehberi

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi - Bölüm A: Rehber Dokümana Giriş

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi - Bölüm B: Zararlılık Değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Bilgi Gereklilikleri Rehberi - Bölüm C: KBT Değerlendirmesi

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi REACH’in Uygulanmasına Dair Rehber - Bölüm D: Maruz Kalma Senaryosu Oluşturulması

Bilgi Gereksinimleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi Mayıs 2008 - Bölüm E: Risk Karakterizasyonu

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal REACH’in Uygulanmasına Dair Rehber Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi - Bölüm F: Kimyasal Güvenlik Raporu

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.2

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.3

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.4

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.5

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.6

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.11

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.12

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.13

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.14

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.15

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.16

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.17

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.18

Bilgi Gereklilikleri ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Rehberi- Bölüm R.19

 

Ek-5 Kayıttan Muafiyet Rehberi

Eşya Rehberi

Madde Tanımlama ve İsimlendirme Rehberi

Veri Paylaşım Rehberi

Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına Dair Rehber

Alt Kullanıcılar Rehberi

Ara Maddeler için Rehber

Atık-Geri Kazanım Rehberi

Monomerler ve Polimerler Hakkında Rehber

Araştırma ve Geliştirme Hakkında Rehber

GBF Bilgi Notu

SEA Rehber Dokümanları :

SEA Temel Rehber

SEA Etiketleme ve Ambalajlama Rehberi

Kimyasalların kayıt sistemi aracılığı ile yapılacak olan zararlı madde bildirimleri için yardımcı akış şeması

SEA Alternatif Ad Talebi Hakkında Rehber

KKS Rehber Dokümanları :

Yardım Masası Kullanım Kılavuzu

KKS Uygulaması Kullanım Kılavuzu