Kutlu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Kuruluşu / KDU Eğitimi - GBF Hazırlama - PKD Hazırlama

Tek Temsilcilik

Ön Kayıt, Kayıt ve Ortak Kayıt için Tek Temsilcilik

Türkiye'ye İhracat yapan yurt dışı firmalar için Tek Temsilcilik

Yurtdışı Tedarikçilerinizi Tek Temsilciliğimize yönlendirerek alt kullanıcı olabilirsiniz!...

Kimyasalları yurtdışından ülkemize ihraç eden tedarikçilerin KKDİK kapsamında kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülükler, ithalatçı yükümlülüğü olarak Tek Temsilciler üzerinden yerine getirebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılacak iş ve işlemlerden hukuki muhatap olarak yurtdışı firmalar değil de Tek Temsilcilikler sorumlu olur.

Yurt dışında yerleşik tedarikçiler ülkemize sağladıkları her bir madde kalemi için yalnızca bir “Tek Temsilci” atayabilmektedir. Karşılıklı sözleşme ile belirlenecek olan tek temsilcilik-tedarikçi ilişkisinde firmalar, Tek Temsilciliklerine ülke içerisinde ne kadar müşterisi varsa bunları madde türü ve tonajları ile bildirmek durumundadır. Tek Temsilcilikler temsil ettiği firmaya bağlı yurt içi firmaların kimlik ve tonaj gibi bilgilerini dışarıya açıklamayacak ya da rekabet koşullarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

Diğer taraftan Tek Temsilcilik hizmeti sunduğumuz firmaları, ortak kayıt ve maliyet paylaşımı için aynı madde bazında diğer tek temsilcilikler ya da yurt içi imalatçılarla buluşturabiliriz. Bu kapsamdaki görüşmelerde firma kimliği gizli kalarak çalışmalar yürütülür.

Bununla beraber ülkemizde ithalatçı durumunda bulunan firmalar, ürünlerini Tek Temsilci atamış firmalardan alırlarsa KKDİK’e göre tedarik zincirinde alt kullanıcı rolünü üstleneceklerdir. Alt kullanıcı ise ithalatçının tabi olduğu kayıt gibi birçok yükümlülükten muaftır. Bu kapsamda yurtiçinde kimyasalları ithal eden firmalar tedarikçilerini bize yönlendirerek Tek Temsilcilik hizmeti almaya özendirebilir, bu sayede önemli oranda ithalatçı yükümlülüklerinden muaf olabilirler.

Saha tecrübeli, kimya endüstrisinin içinden gelen Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimcilerimizle Tek Temsilcilik Hizmeti sunmaktayız. Detaylar için + (90) 555 026 2045 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.