Kutlu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Kuruluşu / KDU Eğitimi - GBF Hazırlama - PKD Hazırlama

MSDS - SDS Hazırlama

Eğitim yanında MSDS SDS hazırlıyor musunuz?

Evet, bünyemizde bulunan sertifikalı personelimizle MSDS hazırlamaktayız. Bu konudaki talepleriniz için [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şu an itibariyle Türkiye için, MSDS’ler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 yılında çıkarılan Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmaktadır.

Ayrıca, Avrupa için AB CLP (SEA) tüzüğüne göre İngilizce ve diğer dillerde SDS hazırlamaktayız.
(Malzeme) Güvenlik Bilgi Formlar (GBF) ya da MSDS, SDS nedir?

 “(Malzeme) Güvenlik Bilgi Formu (GBF)” orijinali İngilizce olan “Material Safety Data Sheet (MSDS)’in” Türkçeye tercümesidir. ABD’de MSDS tabiri kullanılırken, Avrupa ülkelerinde “Material” kısmı atılarak SDS (Safety Data Sheet) şeklinde kullanım tercih edilmektedir.

Ülkemizde Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 yılında çıkarılan Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmaktadır. Bu yönetmelik Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (Global Harmonized System- GHS) kapsamında Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama (CLP) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.  

Bir anlamda maddelerin kimlik kartı olan GBF’ler, kimyasal hammadde ve karışım üreten, ithal eden ya da endüstriyel alanda kullananların bu maddelerle işlemlerini güvenli hale getirmek üzere özet bilgiler içerir. Amaç, üretimden başlayarak tedarik zinciri içerisindeki tüm aktörlerin kimyasal riskler hakkında detaylı bilgiye ulaşıp kullanım, transfer, elleçleme ya da depolama gibi faaliyetlerini belirtilen zararlılıklara göre düzenlemesidir. Kimyasallar ile ilgili risklerin insan sağlığı ve çevre için ciddi tehlikeler barındırdığı dikkate alındığında GBF’lerin önemi anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle GBF’ler Türkçe dilinde hazırlanmak zorundadır. Elbette aynı detayları içermek koşuluyla Türkçe’nin yanı sıra başka dillerde de temin edilebilir.

Halihazırdaki Güvenlik Bilgi Formları için ne yapmalı

Halihazırdaki GBF’ler kontrol edilerek 13 Aralık 2014 yılında çıkarılan Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygun olup olmadığı kontrol edilmeli, değilse yenilenmelidir. Buyenilemeden zararlı madde veya karışımları piyasaya arz eden tüm tedarikçiler, üretici veya dağıtıcılar sorumludur. Kendi halinde maddeler için yenileme bakımından en son yasal tarih 01 Haziran 2015 olarak belirlenmiş iken karışımlar için 01 Haziran 2016 olarak öngörülmüştür.

Güncellenmesi gerektiğini düşündüğünüz GBF’ler için [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.